понедељак, 13. јул 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 6/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 6/20 – Куповина медицинских и фармацеутских производа за потребе предшколских установа града Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку