понедељак, 13. јул 2020.

Секретаријат за саобраћај

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/20

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА 
Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку добра број 5/20 – Пројектовање и изградња система оптичких каблова

Позив и документација везани за јавну набавку