среда, 15. јул 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 28/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за поступак јавне набавке број 28/20 - Уређаји за климатизацију

Обавештење