петак, 17. јул 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 14/20

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. ичл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуге, број 14/20 - Исељење бесправно усељених лица из станова на којима је Град Београд носилац права јавне својине и расељавање за потребе Града Београда

Позив и конкурсна документација