понедељак, 13. јул 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 28/20


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Београд, Краљице Марије 1


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом оквирном споразуму за поступак јавне набавке број 28/20 - Уређаји за климатизацију

 

Обавештење