уторак, 4. август 2020.

Секретаријат за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 3/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије
Трг Николе Пашића 6, Београд


oбјављује

ПОЗИВ
За подношење понуда за набавку услуга – Имплементација SD модула
редни број јавнe набавкe 3/2020

 

Позив и конкурсна документација