четвртак, 6. август 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/20

У складу са чланом 57, а у вези са чланом 39а. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуге број 24/20 – Лични пратилац

Позив и конкурсна документација