понедељак, 10. август 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 23/20

У складу са чланом 57, а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
јавна набавка број 23/20 услуге – Пренос мобилних стамбених јединица

Позива и конкурсна документација