уторак, 1. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 50/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице марије 1

објављује

Одлуку о закључењу оквирног споразума
за поступак јавне набавке број 50/20 – Ангажовање радне снаге за обављање манипулативних послова

Одлука