петак, 4. септембар 2020.

Секретаријат за информисање

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 2/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за информисање

Краљице Марије 1

доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора за ЈН 2/20 - Услуга високо доступног "managed" система за хостовање званичне интернет презентације града Београда

Одлука