петак, 4. септембар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/20

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и  68/2015),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

Београд, Трг Николе  Пашића 6

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку број 4/20 - Технички преглед изведених радова на унутрашњим грејним инсталацијама у ОШ „Вук Караџић”, ул. Школска 4, Сремчица и ОШ „Доситеј Обрадовић”, у ул. Милије Стојановић 10, Умка

Позив и конкурсна документација