петак, 11. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 19/20

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Београд, Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за јавну набавку добара, број 19/20 - Kуповина енергената за потребе предшколских установа града Београда, Центра дечјих летовалишта и опоравилишта, основних и средњих школа на територији града Београда за грејну сезону 2020/2021

Позив и конкурсна документација