среда, 23. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 55/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

обjављује

Позив за подношење понуда
за јавну набавку број 55/20 - Закуп сала за спортске активности - рекреацију радника Градске управе

Позив и конкурсна документација