среда, 23. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 50/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

обjављује

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
за поступак јавне набавке број 50/20 - Aнгажовање радне снаге за обављање манипулативних послова

Обавештење