четвртак, 24. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 33/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда, број 33/20 – Одржавање софтверског пакета у Секретаријату за финансије

Обавештење