Претраживање

петак, 31. јануар 2020.

Секретаријат за информисање

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 6/19

четвртак, 30. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 84/19, партије 1 и 2

четвртак, 30. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 84/19, партија 3

четвртак, 30. јануар 2020.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 10/19

четвртак, 30. јануар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 35/19

среда, 29. јануар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 3/19

среда, 29. јануар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/19