Претраживање

понедељак, 9. март 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 38/2019

понедељак, 9. март 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 36/19

петак, 6. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 82/19

петак, 6. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 89/19

петак, 6. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/20

петак, 6. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 15/19, партија 7