Претраживање

четвртак, 13. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/20

четвртак, 13. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 25/19

четвртак, 13. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 25/19

четвртак, 13. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 25/19

четвртак, 13. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 39/18

четвртак, 13. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 70/19

четвртак, 13. фебруар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 34/19