Претраживање

среда, 8. јул 2020.

Секретаријат за саобраћај

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/20

уторак, 7. јул 2020.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 5/18

уторак, 7. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права за јавну набавку 15/19, партија 8

понедељак, 6. јул 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 11/20

понедељак, 6. јул 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 6/20

петак, 3. јул 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 34/20