Претраживање

понедељак, 10. фебруар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 28/18

понедељак, 10. фебруар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 17/19

понедељак, 10. фебруар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 38/18

понедељак, 10. фебруар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 87/19

петак, 7. фебруар 2020.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 184/19

петак, 7. фебруар 2020.

Секретаријат за саобраћај

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 24/19

петак, 7. фебруар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 73/19, партије 1, 2 и 3