Претраживање

петак, 20. март 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 17/19

петак, 20. март 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 6/20

петак, 20. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 88/19, партије 1 и 3

петак, 20. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 73/19, партија 6

петак, 20. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 62/19

четвртак, 19. март 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 34/19

четвртак, 19. март 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 3/20