Претраживање

петак, 14. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 67/19

петак, 14. фебруар 2020.

Секретаријат за информисање

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/19

четвртак, 13. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/20

четвртак, 13. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 25/19

четвртак, 13. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 25/19

четвртак, 13. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 25/19