Претраживање

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 15/18, партија 4

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за опште пословe

Позив за подношење понуда за јавну набавку 55/19 - Систематски преглед

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/19, партија 3

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/19, партија 4

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/19

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 9/19, обликована у две партије

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 2/19, за партију 3