Претраживање

петак, 31. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 86/2019

петак, 31. јануар 2020.

Секретаријат за енергетику

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 4/19

петак, 31. јануар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 13/19

петак, 31. јануар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 21/19

петак, 31. јануар 2020.

Секретаријат за информисање

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 6/19

четвртак, 30. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 84/19, партије 1 и 2

четвртак, 30. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 84/19, партија 3