Претраживање

петак, 7. фебруар 2020.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 184/19

петак, 7. фебруар 2020.

Секретаријат за саобраћај

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 24/19

петак, 7. фебруар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 73/19, партије 1, 2 и 3

петак, 7. фебруар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 73/19, партије 4 и 5

четвртак, 6. фебруар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/19

четвртак, 6. фебруар 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/18

четвртак, 6. фебруар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 31/19