Седница Скупштине града Београда

Председник Скупштине града Београда Никола Никодијевић заказао је за уторак, 25. јун, у 10 часова, 
 
13. Седницу Скупштине града Београда

Одборници ће расправљати о Предлогу одлуке о завршном рачуну буџета Града Београда за 2018. годину, Предлогу одлуке о боравишној такси, Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда, као и о Предлогу одлуке о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу акционарског друштва „Холдинг индустрија каблова”, Јагодина.
На дневном реду седнице је и Предлог одлуке о усвајању пројекта институционалног јавно-приватног партнерства увођења система јавних бицикала у граду Београду, Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о јавним парклиралиштима, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда, као и Извештај о раду Савета за здравље Града Београда за 2018. годину.
Пред одборницима су и предлози одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању  назива улица на територији Раковице и Чукарице, као и о измени назива улица на територији Врачара и  Земуна, а на дневном реду су и предлози одлука о подизању споменика деспоту Стефану Лазаревићу, Николају Краснову и Милоју Мићи Орловићу, као и предлози решења о образовању одбора за подизање ових споменика.
Одборници ће расправљати о Предлогу одлуке о измени и допунама Одлуке о комуналном реду, као и Предлогу одлуке о допуни Одлуке о одређивању комуналних делатности, а на дневном реду је и неколико предлога планова детаљне регулације од важности за развој града. 

    Седница Скупштине града Београда одржаће се на Тргу Николе Пашића 6,  сала 10 у приземљу. 
Дневни ред седнице Скупштине града можете погледати на сајту Града Беогада, на следећој страници: http://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1762015-sednica-skupstine-grada-u-utorak-25-juna/ .