Седница Скупштине града Београда

Председник Скупштине Града Београда Никола Никодијевић заказао је за петак, 27. септембар, у 10 часова 

16. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Пред одборницима је Предлог изменe и допунe генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (прва фаза, друга етапа) – целина ТО Нови Београд, Предлог плана детаљне регулације Топчидерске реке,  Предлог измене и допуне плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Улице Боре Станковића, општина Врачар, за део блока између Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске улице.

На дневном реду је и Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о градској управи Града Београда као и Предлог решења о давању сагласности на одлуку о расподели  нето добити из 2018. године за јавна предузећа:  „Београдски водовод и канализација”, „Београдске електране”, „Зеленило Београд”, „Погребне услуге”, „Градско стамбено”,  „Паркинг сервис”, „Ветерина Београд”,  „Путеви Беогрaда”, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Урбанистички завод Београда, „Ада Циганлија”, „Београдска тврђава”, „Београдводе”, Завод за биоциде и медицинску екологију, Градски завод за вештачења, Слободна зона Београд 2015 д.о.о, Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд д.о.о.

На дневном реду су и предлози аката о којима се одлучује по скраћеном поступку, а то су предлози решења о разрешењу и именовању директора и в.д. директора у једном броју предузећа и установа, чији је оснивач Град Београд, именовању чланова управних и надзорних одбора у једном броју предузећа и установа, као и о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних и средњих школа на територији града Београда.

Седница Скупштине града Београда одржаће се на Тргу Николе Пашића 6,  сала 10 у приземљу

Дневни ред седнице Скупштине града можете погледати и на сајту Града Београда, на страници: https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1765129-sednica-skupstine-grada-zakazana-za-petak-27-septembar/