Галерије

Галерија "Artget" - КЦБ, Трг Републике 5/I, тел. 2621-137, www.kcb.org.rs
Галерија Библиотеке града Београда, Кнез Михаилова 56, тел. 2024-024, www.bgb.rs
Галерија "Beoart-Liveart", Бул. краља Александра 171, тел. 3822-611, www.beoart-liveart.com
Галерија Београдске Тврђаве - Стамбол капија, Горњи град, тел. 2620-685, www.beogradskatvrdjava.co.rs
Галерија "Графички колектив", Обилићев венац 27, тел. 2627-785, www.grafickikolektiv.org
Галерија "New Moment", Хиландарска 14, тел. 322-9992, www.newmoment.com
Галерија "Звоно", Вишњићева 5, тел. 2625-243, www.galerijazvono.org
Галерија "Озон", Андрићев венац 12, тел. 323-8789, www.o3one.rs
Галерија "Прогрес", Змај Јовина 8-10, тел. 218-2626, www.progres.rs
Галерија "Перо", Милентија Поповића 1, тел. 3131-376, www.galerijapero.com
Галерија "Ремонт", Македонска 5/II, тел. 3223-406, www.remont.net
Галерија "Сингидунум", Кнез Михаилова 40, тел. 2185-323, www.ulupuds.org.rs
Галерија "Стара Капетанија", Земун, Кеј ослобођења 8, тел. 2612-023
Галерија "Хаос", Доситејева 3, тел. 2627-497, www.gallerychaos.com
Галерија "212", Влајковићева 25, тел. 3373-299, www.galerija212.co.rs
Галерија '73, Пожешка 83а, тел. 3557-142, www.galerija73.com
Галерија ДК "Студентски град", Бул. Зорана Ђинђића 179, тел. 2691-442, www.dksg.rs
Галерија ДОБ, Македонска 22, тел. 3225-453, www.domomladine.org
Галерија Задужбине Илије М. Коларца, Студентски трг 5, тел. 2185-794, www.kolarac.rs
Галерија РТС, Таковска 10, тел. 3211-324, 3211-294, galerija@rts.rs
Галерија САНУ, Кнез Михаилова 35, тел. 3342-400, www.sanu.ac.rs
Галерија СКЦ, Краља Милана 48, тел. 3602-009, www.skc.org.rs
Галерија СУЛУЈ, Теразије 26/II, тел. 2685-780, www.galerijasuluj.org.rs
Галерија УЛУС, Кнез Михаилова 37, тел. 2623-128, www.ulus-art.org
Галерија ФЛУ, Кнез Михаилова 53, тел. 2635-952, www.flu.bg.ac.rs
Галерија Дома Војске Србије, Браће Југовића 19, тел. 3234-702, www.odbrana.mod.gov.rs
Кућа Ђуре Јакшића, Скадарска 34, тел. 3230-302
Ликовна галерија КЦБ, Кнез Михаилова 6, тел. 2622-926, www.kcb.org.rs
Мала галерија УЛУПУДС-а, Узун-Миркова 12, тел. 2622-582, www.ulupuds.org.rs
Национална галерија, Доситејева 1, тел. 2622-492
Продајна галерија "Београд", Косанчићев венац 19, тел. 3287-325, www.galerijabeograd.org
Салон Музеја савремене уметности, Париска 14, тел. 2630-940, www.msub.org.rs
Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић", Мали Калемегдан 1, тел. 2621-585, www.ulus-art.org