Паркинг простор

ЈКП „Паркинг сервис” Београд
www.parking-servis.co.rs

Кориснички сервис
Телефон: 30-35-400
E-mail адреса: info@parking-servis.co.rs
Адреса за пријем поште: Кнеза Вишеслава 27

Пословнице:
Таковска 31
Краљице Марије 7
Милешевска 51

ПАРКИНГ ЗОНЕ:
Центар Београда је подељен у 4 паркинг зоне са ограниченим временом паркирања:

- Зона А – максимално 30 минута
По започетом времену паркирања – 100  динара
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 9114 
Дневна паркинг карта – 1870 динара (плаћена у року од 8 дана од дана издавања – 935 динара)

- Црвена зона – максимално 1 сат, уз могућност продуженог паркирања до 30 минута
По започетом сату – 56  динара
Продужено време паркирања – 100  динара
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 9111 
Дневна паркинг карта – 1870 динара (плаћена у року од 8 дана од дана издавања – 935 динара)

- Жута зона - максимално 2 сата, уз могућност продуженог паркирања до 1 сата
По започетом сату – 48  динара 
Продужено време паркирања – 180  динара
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 9112 
Дневна паркинг карта – 1870 динара (плаћена у року од 8 дана од дана издавања – 935 динара)

- Зелена зона - максимално 3 сата, уз могућност продуженог паркирања до 1 сата
По започетом сату – 41  динар  
Продужено време паркирања – 140  динара
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 9113 
Дневна паркинг карта – 1870 динара (плаћена у року од 8 дана од дана издавања – 935 динара)

- Општа паркиралишта изван зонираног подручја – без временског ограничења
По започетом часу – 31  динар 
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 9119  
Вишесатна паркинг карта – 150 динара 
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 9118 
Дневна паркинг карта – 720 динара (плаћена у року од 8 дана од дана издавања – 360 динара)

СМС ПАРКИРАЛИШТА:
- ВИДИН КАПИЈА, Булевар Војводе Бојовића бб
По започетом сату – 50  динара 
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 8115
Вишесатна паркинг карта – 450 динара 
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 8116 
Дневна паркинг карта – 1200 динара (плаћена у року од 8 дана од дана издавања – 600 динара)

- САВА ПРОМЕНАДА, Херцеговачка бб
По започетом сату – 70  динара 
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 8117
Вишесатна паркинг карта – 630 динара 
Плаћање телефоном путем СМС-а на број 8110 
Дневна паркинг карта – 1680 динара (плаћена у року од 8 дана од дана издавања – 840 динара)

Плаћање паркирања у зонама, на општим паркиралиштима изван зонираног подручја и СМС паркиралиштима:
- Плаћање мобилним телефоном – текст поруке треба да садржи регистарски број возила (без размака и специјалних знакова, нпр. BG123WĐ). СМС је потребно проследити на одговарајући број паркинг зоне 
- Плаћање код контролора – куповином електронске карте код контролора, који контролише и наплаћује коришћење паркинг места
- Плаћање паркинга картом – паркинг карте могу да се купе у пословницама Корисничког сервиса, у трафикама и на шалтерима пошта; карта мора бити правилно попуњена и постављена са унутрашње стране ветробранског стакла

ГАРАЖЕ:
БАБА ВИШЊИНА, Баба Вишњина 38-42 – 351 паркинг места
БОТАНИЧКА БАШТА, Војводе Добрњца 10 – 244 паркинг места
ВУКОВ СПОМЕНИК, Угао Краљице Марије и Рузвелтове  – 120 паркинг место
ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА, Александра Костића 15 – 59 паркинг места
ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ, Краљице Наталије 13 – 302 паркинг места
МАСАРИКОВА, Масарикова 4 – 456 паркинг места
ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ, Обилићев венац 14-16 – 804 паркинг места
ПИОНИРСКИ ПАРК, Драгослава Јовановића 2 – 461 паркинг места

ПАРКИРАЛИШТА:
АДА ЦИГАНЛИЈА, Ада Циганлија бб – 1491 паркинг места
ВИШКА, Максима Горког 2 – 48 паркинг места
ВМА, Црнотравска 17 – 574 паркинг места
ДОЊИ ГРАД, Карађорђева 2-4 – 389 паркинг места
СЛАВИЈА, Проте Матеје бр. 1 и 2 – 88 + 108 паркинг места
КАЛЕМЕГДАН, Мали Калемегдан бб – 114 паркинг места
КАМЕНИЧКА,  Каменичка 8 – 93 паркинг места
КАРАЂОРЂЕВА, Карађорђева 87 – 40 паркинг место
МЕЂУНАРОДНИ ТЕРМИНАЛ, Блок 43 – 182 паркинг места
МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ, Тадеуша Кошћушка 63 – 301 паркинг места
НОВИ БЕОГРАД, Булевар Михајла Пупина 167 – 122 паркинг места
ПОЛИТИКА, Македонска 29 – 56 паркинг места
САВА ЦЕНТАР, Милентија Поповића 9 – 361 паркинг места
ЦВЕТКОВА ПИЈАЦА, Живка Давидовића бб – 81 паркинг места
ЧУКАРИЦА, Шумадијски трг – 79 паркинг места

ПРЕНОС ВОЗИЛА:
Непрописно паркирана возила по налогу Саобраћајне полиције, Комуналне инспекције и Комуналне полиције преносе  се на следеће локације:
• Старо сајмиште
• Ада Циганлија
• Дунавска бб
• Милеве Марић Ајнштајн (возила са иностраним регистарским таблицама пренета по основу дуга за дневне карте и по другим основама)
• Бродарска бб (напуштена возила и возила из саобраћајних незгода)