четвртак, 30. јун 2022.

Промена линија јавног превоза током радова у делу Сурчина

Секретаријат за јавни превоз најавио је радове на санацији путног прелаза на 19+607 km државног пута IIB реда ознаке 319 на укрштају са железничким колосеком Београд–Остружница–Батајница у Сурчину. Радови ће се изводити од 1. до 3. јула, због чега ће доћи до затварања ове деонице и промена у раду линија јавног превоза.

Привремено се укида аутобуска линија 603 (Бежанија /Ледине/ – Угриновци). Успоставља се привремена аутобуска линија 603Л (Бежанија /Ледине/ – Добановци /Сурчинска петља/), као и привремена аутобуска линија 603Л1 (Угриновци – Добановци /Иднустријска зона Добановци/). 

Возила са линије 603Л (Бежанија /Ледине/ – Добановци /Сурчинска петља/) ће саобраћати од Бежаније /Ледине/ до бензинске пумпе „Филип Петрол” (која се налази непосредно испред пружног прелаза и Улице маршала Тита, гледано у смеру ка Добановцима), где ће обављати промену смера. 

Возила са линије 603Л1 (Угриновци – Добановци /Иднустријска зона Добановци/) ће саобраћати од Угриноваца до индустријске зоне Добановци (која се налази непосредно испред пружног прелаза и Улице маршала тита, гледано у смеру ка Новом Београду), где ће обављати промену смера.

Возила са линије 601Н у оба смера саобраћаће на следећи начин: Железничка, излазна рампа са Железничке улице на ауто-пут Е75 (Државни пут IA реда А1, Сучинска петља – Добановачка петља), искључење са ауто-пута Е75 (Државни пут IA реда А1, Сучинска петља – Добановачка петља) на ауто-пут Е70 (Државни пут IA реда А3, Београд–Шид), излазна рампа са ауто-пута Е70 (Државни пут IA реда А3, Београд–Шид) на улице Угриновачку, Маршала Тита до индустријске зоне Добановци (где ће извршити промену смера, полукружним окретањем у Улици маршала Тита), Маршала Тита, Земунска до окретнице „Добановци” (гробље).

Возила са линије 603Н у оба смера ће саобраћати на следећи начин: Железничка, излазна рампа са Железничке улице на ауто-пут Е75 (Државни пут IA реда А1, Сучинска петља – Добановачка петља), искључење са ауто-пута Е75 (Државни пут IA реда А1, Сучинска петља – Добановачка петља) на ауто-пут Е70 (Државни пут IA реда А3, Београд–Шид), излазна рампа са ауто-пута Е70 (Државни пут IA реда А3, Београд–Шид) на улице Угриновачку, Маршала Тита до индустријске зоне Добановци (где ће извршити промену смера, полукружним окретањем у Улици маршала Тита), Маршала Тита, Угриновачка и даље редовном трасом.