понедељак, 15. август 2022.

Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2022. годину

Секретаријат за јавне приходе обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. август рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2022. годину. Према Закону о порезима на имовину, порез се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За добијање потребних обавештења, грађани се могу јавити на бројеве телефона надлежних општинских oдељења Секретаријата за јавне приходе, који су објављени на интернет страници Града Београда, сваког радног дана од 8 до 14 часова, изузев среде, када се могу обратити у времену од 8 до 18.30 часова.