недеља, 14. август 2022.

Град Београд даје субвенције грађанима за куповину бицикала

Након спроведеног jавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање пројекта од јавног интереса из области која је као обавеза Града дефинисана акционим планом, односно другим планским документима, а којом се подстиче остваривање циљева из области заштите животне средине, изабрано удружење – Иницијатива за одрживу урбану мобилност „Урбан.лог” из Београда ће у понедељак, 15. августа, објавити јавни позив за пружање подршке грађанима за куповину бицикала као еколошки прихватљивог транспорта – Купи бајс!

Конкурс ће бити објављен на сајту удружења www.urbanlog.rs/kupibajs, као и на сајту Града Београда, у делу Градски огласи и конкурси, а захтеви се подносе електронски. Право учешћа на овом позиву имају сва физичка лица која имају важећу личну карту с пребивалиштем на територији Београда.

Појединачни износ средстава који се додељује грађанима по овом јавном позиву је 5.000 динара.

Јавни позив ће бити отворен од 15. августа (у 8 часова) до 15. новембра, односно до утрошка предвиђених средстава.