Катастар

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Бул. војводе Мишића 39, тел. 2652-222, www.rgz.gov.rs

ЦЕНТАР ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БЕОГРАД
27. марта 43-45
Инфо центар: 6355-600
e-mail: cknbgd.info@rgz.gov.rs

Службе за катастар непокретности:
Центар за катастар непокретности Београд, 27. марта 43-45, 2753-158
Нови Београд, Јурија Гагарина бр. 81, 7850-390
Палилула, 27. марта 43-45, 2753-295
Раковица, 27. марта 43-45, 2752-736
Савски венац, Светозара Марковића бр. 79, 2642-243
Стари град, Цара Душана бр. 1, 2620-573
Вождовац, 27. марта 43-45, 2751-524
Врачар, Цара Душана бр. 1, 2620-573
Земун, Кеј ослобођења бр. 29/II, 3160-980
Звездара, 27. марта 43-45, 3290-747
Барајево, Светосавска бр. 60, 8300-141
Гроцка, Булевар ослобођења бр. 39Б, 8501-710
Лазаревац, Карађорђева бр. 42, 8123-192, 7871-903
Младеновац, Краља Петра I бр. 173, 8231-745
Обреновац, Војводе Мишића бр. 192, 8721-103, 8721-741
Сопот, Космајски трг бр. 12, 8251-180, 8252-089
Сурчин, Косовска бр. 2, 8440-405
Чукарица, Шумадијски трг 2, 2651-313