Сандра Пантелић, начелник Градске управе

Рођена 29. јула 1982. године. Звање дипломираног правника стекла је на Правном факултету Универзитета у Београду. Има положен државни стручни испит.

Од 2006. до 2008. године адвокатски приправник код адвоката Александра Поповића, од 2008. до јула 2012. године радила у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање. Послове саветника генералног секретара Народне скупштине обављала од јула 2012. до децембра 2013, а заменик секретара Секретаријата за управу Градске управе града Београда била је од децембра 2013. године. За секретара Градске изборне комисије именована је 2014. године.

Учествовала на тематским семинарима (процес придруживања Републике Србије Европској унији, управљање пројектима, борба против корупције, безбеднoсна култура), има Dale Carnegie сертификат.

Члан је Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе.

Говори енеглески језик.

Удата, мајка две ћерке.