Секретаријат за јавни превоз

27. марта 43-45, тел. 3227-241

Јовица Васиљевић, секретар, 3309-005
Миломир Видаковић, подсекретар
www.bgprevoz.rs

Секретаријат за јавни превоз обавља:
- Послове анализе, планирања и развоја нових подсистема јавног превоза и мрежа линија;
- Истраживање карактеристика путовања, дефинисање потребних капацитета, прерасподела капацитета на линијама, дефинисање минималних услова за успостављање нових линија, стајалишта и садржаја и опреме стајалишта;
- Послове обједињавања рада постојећих подсистема и превозника;
- Праћење рада свих превозника у систему, возних паркова и начина одржавања возила;
- Послове дефинисања елемената и израде реда вожње;
- Послове дефинисања тарифног система, тарифе, наплате превоза и возних исправа;
- Послове израде Уговора и поверавања права превоза појединачним превозницима;
- Послове регистрације линија, праћење и анализа рада превозника;
- Послове управљања и контроле и одвијања саобраћаја и увођење нових технологија у области јавног превоза;
- Припрему програма и закључака из области рада Дирекције.
- Ауто такси превоз
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сектор за планирање и развој 
- Одељење за планирање и развој
- Одељење за финансијско-правне послове

Сектор за мониторинг и контролу
- Одељење за мониторинг
- Одељење за контролу

Сектор за ауто-такси превоз
- Одељење за ауто-такси превоз

  
  Корисни линкови