Проф. др Фадиљ Еминовић

Рођен 27. априла 1973. године у Баљевцу. Дипломирао на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду, где је 2009. године одбранио и докторску дисертацију. Звање доцента добио је 2010. године, а  2015. звање ванредног професора.

Од 2004. године ангажован са професорима из USA  и Европе као стручни консултант у Special Olimpics, а 2012. године постаје сарадник Regional Collaborating Centre for Europe/Eurasia in Belfast, University of Ulster, Северна Ирска. Усавршавао се на Palacky University, Olomouc, Чешкa 2011. године, као и на Indiana University, USA 2015. године. Последњих неколико година ангажован од стране Министарства за Рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

На стручном и научном плану ангажован на низу значајних функција као члан организационих и научних одбора, на више од петнаест међународних конференција и конгреса, као и на међународним и домаћим пројектима. Ментор и члан бројних комисија за одбрану мастер радова и докторских дисертација на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, Факултету за спорт и физичко васпитање као и на Мултидисциплинарним студијама при ректорату Универзитета у Београду. Објавио је шест књига у иностранству, пет у Србији и више од 260 других научних публикација. Присутан у јавности кроз писање прилога у штампаним и другим електронским медијима.
Члан је председништва удружења Неурорехабилитатора Србије.
Председник комисије за унапређење и праћење наставе на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.
Координатор програма за међународну професионалну размену студената.
Члан уређивачких и издавачких одбора међународних часописа као и рецензент издавачких кућа: David Publishing Company, Nova Publishing, Oxford University Press и других.
Предавач по позиву на иностраним и домаћим факултетима.