Предраг Јевремовић

Рођен је 23. октобра 1980. године у Сплиту. По занимању је дипломирани економиста.
Након завршене Машинске школе у Земуну, завршио је Вишу пословну школу, а затим и Факултет за пословне студије „Мегатренд”, смер „Извршно управљање”.

Био је помоћник директора „Изолација Холдинг” АД од 2006. до 2008, а од 2008. до 2016. године директор приватне фирме ,,ЗЕМ” ДОО.
Члан Општинског већа Градске општине Земун био је од 2016. до 2020. године.

Ожењен, отац троје деце.