понедељак, 16. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 31/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије бр. 1

објављује

Обавештење о закљученом уговору
за јавну набавку у отвореном поступку, број 31/19, Тонери за потребе Градске управе, обликовану по партијама, за партију 3 – Тонери и кетриџи за штампаче и мултифункционалне уређаје марке „Lexmark”

Обавештење