уторак, 17. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 87/18

На основу члана 115. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије број 1

доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА
о јавној набавци број 87/18 - Млеко и млечни производи, свеже месо, храна и алкохолна пића за ресторане, обликованoj по партијама

Одлука