уторак, 17. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 41/19

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за  јавну набавку у отвореном поступку 41/19 – Замена телефонске централе у објекту Макензијева бр. 31 и проширење и унапређење постојећих телефонских централа Alcatel

Обавештење