четвртак, 26. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 52/19

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 52/19 - Услуга масовне штампе, печатирања, инсертовања, персонализације и евидентирања уручења пошиљака у вршењу послова утврђивања, контроле и наплате изворних јавних прихода у 2020. години

Позив и конкурсна документација