четвртак, 26. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 45/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ОДЛУКУ
о додели уговора за јавну набавку број 45/19 - Петогодишњи преглед стабилних инсталација за гашење пожара

Одлука