петак, 27. септембар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/19, партија 1

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке број 2/19, добра – Прибор за одржавање хигијене, за партију 1 – Крпе, сунђери, четке и остали производи

Обавештење

Документација везана за јавну набавку