петак, 27. септембар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/19, партије 1 и 2

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке број 1/19, добра –Средства за одржавање хигијене, обликована у четири партије, за партију 1 - Средства за одржавање и ручно и машинско прање рубља и посуђа и за партију 2 – Средства за одржавање радних и кухињских површина, подова и санитарија

Обавештење

Документација везана за јавну набавку