среда, 9. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 46/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 46/19 - Услуга одржавања система за хлађење сервер сала

Обавештење

Документација везана за јавну набавку