среда, 9. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 37/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 37/19 -  Услуга одржавања апликативног система писарнице Градске управе града Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку