четвртак, 10. октобар 2019.

Секретаријат за јавни превоз

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 5/19

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за јавни превоз

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 5/19

Обавештење