петак, 25. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 59/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 59/19 – Резервни делови за радне станице, рачунарску опрему и фарму сервера

Позив и документација везани за јавну набавку