понедељак, 28. октобар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 21/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 21/19 – Израда техничке документације за енергетску санацију зграде ЈП „Ада Циганлија” на Ади Циганлији у Београду

Одлука

Документација везана за јавну набавку