понедељак, 28. октобар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 23/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за јавну набавку услуга број 23/19 – Техничка контрола техничке документације за улице у ужем центру Земуна (Прерадовићева, Косовска, Београдска, Давидовићева, Др Петра Марковића)

Обавештење

Документација везана за јавну набавку