понедељак, 4. новембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

Објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуге број 18/19 - Реализација Програма мерења ултравиолетног зрачења у животној средини на територији Београда

Позив и документација везани за јавну набавку