понедељак, 4. новембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/19, партије 3 и 4

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за централизовану јавну набавку добра 2/19 – Прибор за одржавање хигијене, обликоване у четири партије, партије 3 и 4

Обавештење - партија 3

Обавештење - партија 4

Документација везана за јавну набавку