уторак, 5. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 28/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 28/19 – Грејни уређаји за потребе Градске управе града Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку